แวะไหว้พระและชมศิลปะความงามที่ วัดศรีรองเมือง

นอกจากล่องขึ้นเหนือแล้ว เรามักจะนึกถึงแต่ยอดดอยต่างๆที่สวยงามของฤดูหนาวทางจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงราย ระหว่างทางก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าไปคือ วัดศรีครองเมือง ศิลปวัฒนธรรมพม่าที่สวยงาม จังหวัด ลำปางเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยเดิมทีลำปางมีชื่อเดิมว่า เขลางค์นคร, เวียงนคร และขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งรถม้า ในปัจจุบันยังคงมีบริการรถม้าพาชมเมืองลำปาง รวมถึงสะพานประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ อีกทั้งในจังหวัดลำปางยังคงมีวัดโบราณมากมายสร้างในช่วงสมัยล้านนา รวมถึงช่วงตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานมาก

วัดศรีครองเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าคร่าวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นวัดพม่าที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สวยงามของตัววัด ซึ่งวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2448 ซึ่งเป็นช่วงที่ลำปางกำลังเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น วัดแห่งนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความงดงามทางศิลปะผสมผสานระหว่างไทย-พม่า ภายในวัดแห่งนี้มีวิหารไม้ซึ่งเป็นหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย มียอดแหลม 9 ยอด เป็นศิลปะแบบพม่าประกอบด้วยเพดานไม้แกะสลัก เสาไม้กลมขนาดใหญ่ประดับด้วยกระจกสีและลวดลายที่สวยงาม ประณีต ภายในวัดศรีรองเมืองนั้น เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานไม้สักอายุ 106 ปี ปางอุ้มบาตรสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งใครที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางนั้นห้ามพลาดที่จะมาสักการะวัดโบราณที่สวยงามแห่งนี้ หากใครที่สนใจอยากจะเที่ยวชมเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง ลำปาง อีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดทีเดียว